Kiedy trzeba rozstawić trójkąt ostrzegawczy?

Trójkąt ostrzegawczy jest jednym z kilku elementów podstawowego wyposażenia pojazdu. Każdy pojazd powinien być wyposażony w taki trójkąt i chociaż w terenie zabudowanym nie ma konieczności (w większości przypadków) rozstawiania trójkąta, to jednak należy go mieć, gdyż nie tylko możemy zostać ukarani za brak wyposażenia, ale również i jego nie użycie.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Co musimy wozić?

Brak trójkąta ostrzegawczego jest jednoznaczny z mandatem w wysokości od 20 do 500 zł. Niewystawienie go w przypadku awarii jest zagrożone karą 150 zł.

Zgodnie z art 50. ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

 1. na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku;
 2. na pozostałych drogach twardych;
 3. poza obszarem zabudowanym – jeśli postój samochodu odbywa się na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości
 4. na obszarze zabudowanym – jeśli pojazd znajduje się w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.

Postój pojazdu należy sygnalizować w sposób następujący:

 • na autostradzie lub drodze ekspresowej – przez:
  • włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
  • umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
 • na pozostałych drogach:
  • poza obszarem zabudowanym – przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
  • na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

Sygnalizowanie postoju musi trwać przez cały jego czas.

Należy przy tym pamiętać także, że trójkąt sam w sobie nie rozwiązuje wielu kwestii, np. związanych z blokowaniem przejazdu, a więc jego umiejscowienie, zwłaszcza w terenie zabudowanym, chociaż nie zawsze jest konieczne jego użycie, powinno być logicznie uzasadnione lokalizacją zdarzenia drogowego. Nie zapominajmy, że także w terenie zabudowanym zdarzają się drogi o podwyższonej prędkości maksymalnej, łuki dróg, itp.. które mogą zaważyć na bezpieczeństwie pojazdów i osób, znajdujących się w stanie unieruchomienia.

Jak spisać oświadczenie z kolizji drogowej i na co uważać?

Pamiętaj także, że Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego skutkuje otrzymaniem mandatu w kwocie 150 zł. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, artykuł 44, kierujący jest obowiązany:

 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

W osobnym artykule pisałem, że w tej sytuacji należy wcześniej przygotować, np. dokumentację fotograficzną, która będzie wystarczającym dowodem w sprawie, np. dla Policji lub ubezpieczyciela, a w razie wątpliwości, sprawa zostanie przekazana do analizy biegłego.

Czy wzywać Policję do miejsca wypadku?