Jak prawidłowo parkować w strefie zamieszkania?

O strefie zamieszkania możesz przeczytać więcej w osobnym artykule, w którym wskazałem wszystkie niezbędne informacje, które pomogą kierowcy poruszać się po drodze.

Strefa zamieszkania – informacje podstawowe, zasady ruchu

Warto jednak zwrócić uwagę na  punkt określający jedną ze szczególnych zasad poruszania się w strefie zamieszkania, tj.

  • postój w strefie zamieszkania dopuszczalny jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych

Znak D-40 zawiera w sobie m.in. przepisy stosowane przy znaku B-35 i B-36. I chociaż w strefie zamieszkania nie wyznacza się miejsc w których obowiązuje zakaz parkowania, to z drugiej strony, strefa taka posiada wyznaczone do parkowania miejsca. Za znakiem D-40 nie można więc pozostawiać także pojazdów wyłączonych czy też wycofanych czasowo z ruchu (art. 78a ust. 5 pord).

O parkowaniu w strefie zamieszkania traktuje art. 49 ust. 2 punktu 4 przepisów ruchu drogowego, który brzmi:

  • Zabrania się postoju: (…) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Prawidłowy a zarazem jedyny dopuszczalny postój pojazdów w strefie zamieszkania, może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Warto pamiętać, że w strefie zamieszkania, Policja oraz Straż Miejska mogą w pełni dochodzić przestrzegania przepisów, a także nałożyć mandat, założyć blokadę na koła, itp..