Przewóz dzieci w TAXI – czy trzeba mieć fotelik?

Podczas przejazdu taksówką pasażer zobowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa, chyba, że taksówka nie jest w takie pasy wyposażona (tylna kanapa). Mandat za brak zapiętych pasów otrzyma pasażer, a w przypadku kiedy kierowca nie poinformuje go o takim obowiązku, także taksówkarz.

Wyjątek od reguły dotyczy przewozu dzieci do 150 cm, które zgodnie z przepisami należy przewozić w foteliku.

Prawo o ruchu drogowym (art. 39) mówi:

 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:
  1. osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
  2. kobiety o widocznej ciąży;
  3. kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;
  4. (…)
  5. osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.
 3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
 4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

Czy w TAXI trzeba zapinać pasy?

Oznacza to, że dziecko które zgodnie z przepisami powinno być przewożone we właściwy sposób i na właściwym miejscu w foteliku, jest zwolnione z tego obowiązku. Jednocześnie przepisy nie dopuszczają pasów bezpieczeństwa jako alternatywy dla fotelika samochodowego, co przekłada się na kuriozalną sytuację w której pasażer (dorosły) musi mieć zapięte pasy, a dziecko nie musi korzystać z żadnej formy zabezpieczenia. 

Kierowca taksówki może więc prawidłowo i legalnie wykonać przewóz osób. Rodzic/opiekun musi zapiąć pasy. Dziecko nie może korzystać z pasów, gdyż są one nie przystosowane do wzrostu i wieku dziecka, a przepisy skupiają się jedynie na konieczności używania fotelika, z której to dziecko przewożone w taksówce jest zwolnione.

Problem nie dotyczy dzieci większych i starszych, które mogą jeździć zapięte jedynie w pasy bezpieczeństwa (150 cm wzrostu lub wspomniane w osobnym artykule poniżej wyjątki).

Jak prawidłowo przewozić dziecko w samochodzie?

Powyżej opisana sytuacja wskazuje dziurę w przepisach, która umożliwia pasażerowi a zarazem opiekunowi nieletniego, dopuścić się wystawienia go na niebezpieczeństwo celem skorzystania z usługi, która chociaż wykonana w sposób należyty i zgodny z prawem, może zostać przerwana nieoczekiwanym zdarzeniem drogowym.

Kto ponosi odpowiedzialność?

 • Czy jest to taksówkarz? Wykonuje usługę na określonych warunkach, świadczy ją i jest zobowiązany wypełnić ją należycie, jako kierowca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego a dodatkowo odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów. Prawo pozwala mu na wykonanie usługi bez fotelika, a zarazem to samo prawo nie pozwala mu zmusić kogokolwiek do zapięcia pasów. Tylko celowe narażenie pasażerów na niebezpieczeństwo, mogło by obarczyć kierowcę taksówki winą.
 • Czy winny jest rodzic? Jest prawnym opiekunem dziecka i odpowiada za jego ochronę i bezpieczeństwo. Przewożąc dziecko w taksówce robi to zgodnie z prawem, ale niezgodne z logiką, która powinna narzucić mu obowiązek ochrony dziecka. Nie może jednak odpowiadać za celowe narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, gdyż prawo zapewnia mu bezpieczny przejazd, wykonaną prawidłowo usługę oraz ochronę w postaci przepisów dot. przejazdu z dzieckiem taksówkami.
 • Czy winne jest dziecko? Ten punkt pozostawimy bez komentarza.

Zamawiając taksówkę warto więc poprosić dyspozytora i wysłanie pojazdu dostosowanego do przewozu dzieci, tj. wyposażonego w niezbędne urządzenia – fotelik samochodowy. W praktyce trudno jednak o taką taksówkę, gdyż dostosowanie się do wymagań bezpieczeństwa oznaczało by konieczność posiadania trzech (minimum) różnych fotelików samochodowych.

W przypadku dzieci starszych z grupy 15-36 kg fotelik samochody można zastąpić podkładką, należy jednak pamiętać, że podkładka nie pełni roli fotelika, nie jest jego alternatywną i pełni jedynie funkcję dostosowania wysokości siedziska i pozycji dziecka do użycia trzypunktowych pasów bezpieczeństwa montowanych w samochodach osobowych.

Podstawka czy fotelik samochodowy – co wybrać?