Czy w TAXI trzeba zapinać pasy?

Prawo o ruchu drogowym (art. 39) mówi:

 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:
  1. osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
  2. kobiety o widocznej ciąży;
  3. kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;
  4. (…)
  5. osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.
 3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
 4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

Oznacza to w praktyce, że taksówkarz, kierowca, w czasie wykonywania zlecenia, a więc podczas przewozu pasażerów, nie jest zobowiązany zapinać pasów. Jazda, dojazd do klienta czy powrót, nie jest uwzględniony w przepisach, co oznacza, że zapięcie pasów jest obowiązkowe.

Jak prawidłowo przewozić dziecko w samochodzie?

Warto zwrócić uwagę, że powyższe przepisy nie mówią nic o pasażerach taksówki, co oznacza, że stosuje się tu punkt 1, mówiący o konieczności korzystania z pasów bezpieczeństwa w każdym pojeździe (podczas jazdy), który został w takie pasy wyposażony. Pasażer taksówki ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.

W momencie zatrzymania przez policję, mandat płaci pasażer. Kierowca – tylko w sytuacji, gdy nie poinformował klienta o tym obowiązku.

Ten sam przepis wskazuje także zasady przewozu dzieci, wg. których dzieci do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm (przypomnę, że dziecko o wzroście powyżej 150 cm ale nie mające ukończonych 12 lat musi być przewożone w foteliku podczas przejazdu prywatnego) muszą być przewożone w fotelikach. Przepisu tego nie stosuje się, m.in. wobec przewozu dziecka taksówką osobową. Oczywiście jeśli zdecydujemy się na przewóz dziecka taksówką w foteliku, musimy pamiętać o przepisach, dot. montażu fotelika jak i doborze fotelika do wagi i wieku dziecka.

 • Czy w tej sytuacji przewóz dziecka w nieprawidłowy sposób i w źle dobranym foteliku to łamanie prawa skoro prawo zezwala na całkowitą rezygnację z fotelika?

Na tej podstawie, możemy wywnioskować, że pasażer jak i dziecko (niezależnie od wieku) są zobligowane do zapięcia pasów.

W tym miejscu dochodzi do konfliktu przepisów. Dlatego, ze w artykule 38 i 39, oddziału 1, Rozdziału 5 – Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach jasno zostały wskazane typy pojazdów oraz warunki używania pasów oraz wyjątki, o których można także przeczytać w osobnym artykule.

Problem tej sytuacji polega na tym, że kierowca taksówki nie posiadający fotelika, może wykonać usługę przewozu. Dziecko, będące pasażerem taksówki, może skorzystać z usługi przewozu i musi być w foteliku (ale go nie ma).  Pasy bezpieczeństwa nie są przystosowane do przewozu dzieci, a przepisy nie mówią o pasach jako alternatywie, tylko o konieczności użycia fotelika. Przepisy zezwalają na to, aby można było przewozić dzieci poza fotelikiem w taksówce. Przepisy mówią o obowiązku przewożenia dzieci w foteliku i nie pozostawiają złudzeń, co do tego, że nie wolno zapinać ich pasami. Czyli…

… podsumowując: dzieci mogą podróżować taksówkę bez żadnych zabezpieczeń, a dorośli nie. Wygląda także na to, że zapięcie dziecka pasem bezpieczeństwa będzie wykroczeniem, gdyż zgodnie z przywołanym artykułem Kodeksu Drogowego, dziecko ma być posadzone w foteliku, a nie zapięte pasami.

Oczywiście problem nie dotyczy dzieci większych i starszych, które mogą jeździć zapięte jedynie w pasy bezpieczeństwa (150 cm wzrostu lub wspomniane w osobnym artykule wyjątki).

Rodzice zwykle nie biorą ze sobą fotelika, bo jest to duży gabaryt. Taksówkarz nie posiada fotelika, gdyż potrzebowałby trzech rodzajów fotelika w zależności od wieku dziecka.

Dziura w przepisach, pozwala na świadome narażanie zdrowia i życia dziecka na potrzeby realizacji usługi, a rodzice, przekonani o bezpieczeństwie podróży taksówką, ignorują ryzyko niebezpieczeństwa i utraty zdrowia lub życia dziecka, samemu pozostając zobowiązani do zapięcia pasów.

Jak prawidłowo przewozić dziecko w samochodzie?