Wjazd na rondo wielopasmowe – kto ma pierwszeństwo?

W poprzednim artykule szczegółowo wyjaśniałem, na podstawie jakich przepisów są zajmowane pasy ruchu na rondzie. Okazuje się, że wjazd na rondo nadal budzi ogromne wątpliwości i to nie za sprawą sytuacji w której z dwóch pasów wjazdowych robią się trzy pasy na samym rondzie, co nawet gdy z trzech pasów wjeżdżamy na rondo również trzypasmowe.

Okazuje się, że kierowcy nie wiedzą, dlaczego kierowca jadący lewym pasem powinien trzymać się pasa lewego, prawy prawego, a środkowy kontynuować jazdę pasem środkowym.

Jak prawidłowo wjechać na rondo wielopasmowe?

Przepisy ruchu drogowego wystarczająco jasno opisują różnego rodzaju zachowania, aby uznać, że praktycznie nie ma tu miejsce na wątpliwość. Wątpliwość pojawia się tam, gdzie albo brakuje dodatkowego oznakowania albo architekt skrzyżowania nie przewidział jakiejś sytuacji. Czasami jest to po prostu brak dodatkowego oznakowania, które naprawiło by cały projekt. Takie miejsca warto zgłaszać do WRD Komendy Miejskiej, która sprawdzi oznakowanie i organizację ruchu oraz w miarę potrzeby przekaże sugestie dot. wprowadzenia poprawek.

Zmiana pasa ruchu czy kontynuacja jazdy?

Wjazd na rondo wielopasmowe, a więc wjazd na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zawsze jest kontynuacją jazdy a nie zmianą kierunku ruchu lub pasa ruchu. Wynika to m.in. z faktu, że:

  • wjazd na rondo odbywa się zawsze w jednym kierunku, nie jest skrętem w prawo (nie sygnalizujemy go), nie ma możliwości skrętu w lewo (wjechalibyśmy pod prąd),
  • wjazd na rondo jest wymuszonym ruchem pojazdu w jednym ustalonym kierunku, a więc stanowi kontynuację jazdy w wyznaczonym kierunku,
  • dopiero opuszczanie ronda to zmiana kierunku ruchu, a więc skręt w prawo (opuszczenie ronda z prawego pasa w jeden wybrany zjazd).

Ronda skonstruowane są w taki sposób, że liczba pasów przed wjazdem, nigdy nie jest większa od liczby pasów ruchu na samym rondzie. Ilość pasów wjazdowych może być mniejsza lub taka sama co ilość pasów ruchu na rondzie. Niezależnie od tego czy z 1 pasa wjedziemy na 2 lub 3, czy z 2 na 2 i 3 czy z 3 na 3, nadal kontynuujemy jazdę w sposób bezkolizyjny, a więc wyznaczonym pasem ruchu.

Przepisy dodatkowe – wjazd na rondo wielopasmowe

Inne przepisy ruchu drogowego regulują, m.in. kwestię zmiany pasa ruchu kiedy pasem który chcemy zająć porusza się inny kierowca i analogicznie zajmowania przez nas pasa ruchu równocześnie z innym jego uczestnikiem. W praktyce oznacza to, że kierowca poruszający się po naszej lewej lub prawej stronie nie może zostać zepchnięty z drogi, gdyż kontynuuje on jazdę swoim pasem ruchu (wyznaczonym lub nie). Jeśli dochodzi do sytuacji kolizyjnej, poza naszą kontrolą, to może to stać się co najwyżej na zwężeniu dróg, a tu z kolei obowiązują inne przepisy.

Wychodząc z tego prostego i krótkiego opisu, wjazd na rondo nie jest niczym innym jak kontynuowaniem jazdy po wyznaczonym pasie ruchu, co określa także obecność innych uczestników ruchu po naszej lewej lub prawej stronie.