Czy muszę mieć przy sobie dowód rejestracyjny i polisę OC?

Na początku czerwca miały wejść w życie zmiany w przepisach obejmujące m.in. konieczność, a dokładniej jej brak, wożenia przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Rozwiązanie to przede wszystkim miało skutecznie pomóc w eksploatacji samochodu wszystkim, którzy korzystają z niego w więcej niż jedną osobę. Na pewno miała to być spora wygoda dla firm posiadających własną flotę samochodów, rodzin w których wielu jej członków korzysta z tego samego pojazdu, a także dla firm, które oferują, np. wynajem samochodów na minuty.

Warto więc podsumować zmiany, które owszem, przeszły i zostały zatwierdzone, ale nie weszły oficjalnie w życie. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy i kolejne miesiące (publikujemy ten artykuł w czerwcu 2018 roku) konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC, a także, dokumentu prawa jazdy o którego likwidacji czy też zastąpienia wersją elektroniczną, póki co nie ma mowy.

Posiadanie polisy OC i dowodu rejestracyjnego jest obowiązkowe

Znowelizowane przepisy mówią o możliwości jazdy bez polisy OC, jej potwierdzenia płatności oraz dowodu rejestracyjnego, ale abyśmy mówili o prawdziwej zmianie, należy poczekać jeszcze kilka miesięcy. Niewykluczone, że zmiany wejdą w życie nawet na początku 2019 roku (dopiero) co jest spowodowane zarówno koniecznością odczekania na publikację komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, odczekaniu 3 miesięcy na wdrożenie zmiany,  a także, na potwierdzenie gotowości wszystkich służb oraz bazy CEPIK do obsługi kierowców poprzez dostęp do elektronicznej bazy informacji.

Pamiętajmy także, że obowiązek wożenia polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego to rozwiązanie, które będzie przydatne „na wszelki wypadek”. W przypadku kiedy pojazd będzie uczestniczył w zdarzeniu drogowym, do którego nie ma w teorii konieczności wzywania policji (np. drobna stłuczka), kierowcy nie będą mieli wglądu do dokumentów co automatycznie powoduje, że policja może być częściej wzywana do takich spraw. Obowiązek posiadania dokumentów dot. także wyjazdów zagranicznych.

WAŻNE! W związku z brakiem zmian, brak dokumentów podczas kontroli drogowej będzie skutkował mandatem w kwocie 50 zł za brak każdego z dokumentów: brak dowodu rejestracyjnego, brak polisy OC lub potwierdzenia jej opłacenia oraz za brak dokumentu prawa jazdy.

Warto także pamiętać, co także obowiązywało wczoraj oraz obowiązuje nadal, że w przypadku braku dokumentów sprawa wcale nie musi skończyć się mandaten, a jedynie samym pouczeniem. Zgodnie z przepisami, osoba nie posiadająca uprawnień nie może kontynuować jazdy, a więc jeśli takowe dokumenty dostarczy (np. inny członek rodziny, współpracownik) wtedy kierowca będzie mógł kontynuować jazdę.