Zmiana w przepisach 4 czerwca 2018 – brak DR i polisy OC

W sejmie przegłosowana została zmiana, która zakłada możliwość poruszania się pojazdem bez posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC.

W praktyce od 4 czerwca 2018 kierowca zobowiązany jest do posiadania przy sobie jedynie dokumentu prawa jazda, uprawniającego do poruszania się daną kategorią pojazdów. Pozostałe informacje patrol drogowy będzie mógł znaleźć w bazie danych, w tym najważniejszej – CEPIK.

Jeśli więc  zapomnimy wziąć z domu dowód rejestracyjny lub ubezpieczenie OC, nie będą groziły za to żadne kary pieniężne.

Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji w której, np. policjant zmuszony byłby do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, wystawi on kierowcy stosowane zaświadczenie a sama informacja o takiej sytuacji zostanie umieszczona w bazie i będzie dostępna dla innych służb w tym stacji diagnostycznych.

Przepisy będą dotyczyły pojazdów zarejestrowanych i zatrzymanych do kontroli na terenie naszego kraju, tym samym w dalszym ciągu, opuszczając granice Polski, jesteśmy zobligowani do posiadania kompletu dokumentów.

Co daje zmiana przepisów?

Użytkownikom samochodów osobowych, nazwijmy, rodzinnych, umożliwia to poruszanie się pojazdem przez kilka osób, z czego jedna z nich będzie posiadała (lub zostawi i tak w domu) dokumenty. To duża wygoda, gdyż do tej pory często wiązało się to ze zbędnymi mandatami, kiedy ktoś po prostu wyszedł z domu i zapomniał dokumentów lub zostawił je w torebce.

Dla firm będzie to miało duże znaczenie, ze względu na łatwiejsze zarządzanie flotą pojazdów. Zmiana przepisów także odbije się pozytywnie na wypożyczalniach samochodów, w tym wypożyczalniach miejskich, które do tej pory albo opłacały za klientów mandaty (za brak dokumentów) albo pozostawiały dokumenty w pojeździe (co było dosyć ryzykowne).

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Przepisy uległy zmianie 4 czerwca ale w życie wejdą dopiero po ogłoszeniu tego w Biuletynie Informacji Publicznej. Wstępnie zakłada się, że termin wejścia w życie nowych przepisów to koniec 2018 lub początek 2019 roku. Należy jednak pamiętać, że od tego czy tak się stanie, zależeć będzie czy sam system będzie działał a korzystające z niego służby będą gotowe do jego obsługi.

WAŻNE! Zmiana w/w przepisów to jeden z punktów listy zmian jakie mają wejść w życie 4 czerwca. Jednym z nich będzie m.in. zmiana dot. systemu CEK a co za tym idzie szkoleń młodych kierowców, którzy odbiorą prawo jazdy po 4 czerwca. Jest to jednak osobny temat, który niekoniecznie musi ulec zmianie w tym roku.