Czy wzywać Policję do miejsca wypadku?

 • WZYWAĆ: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wezwanie Policji jest obowiązkowe jedynie wtedy, gdy którykolwiek z uczestników zdarzenia drogowego, np. kolizji lub wypadku, doznał obrażeń (zgłasza obrażenia) lub uległ śmierci (dot. to także przechodniów).
 • NIE WZYWAĆ: W każdej innej sytuacji, w której żadna ze stron zdarzenia nie zgłasza wątpliwości co do jego przebiegu, nie zgłasza obrażeń lub innych uwag dot. zdarzenia i jego okoliczności, wzywanie Policji nie jest konieczne. 
 • WZYWAĆ OPCJONALNIE: Wezwanie Policji na miejsce zdarzenia drogowego, może być uzasadnione innymi okolicznościami, np. związanymi z przebiegiem zdarzenia, problemem z ustaleniem winnego zajścia, problemem z dokumentami i ich wiarygodnością.

Przy ocenie konieczności wezwania Policji, ważne jest określenie czy doszło do wypadku czy kolizji. Zdarzeniem drogowym może być wypadek drogowy oraz kolizja drogowa. W zależności od tego do którego zdarzenia dojdzie, należy podjąć odpowiednie kroki celem zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz wezwać odpowiednie służby.

Najprościej możemy przyjąć, że:

 • wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu lądowym, którego następstwem jest śmierć lub obrażenia jednego lub wielu uczestników,
 • kolizja drogowa to zdarzenie w ruchu lądowym, którego skutkiem są straty materialne, a więc, np. uszkodzenie pojazdów.

Pod kolizję drogową należy podpiąć także fakt, że często kolizją uznawane są zdarzenia w których także dochodzi do doznania obrażeń przez jednego lub wielu jej uczestników, ale naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwa poniżej 7 dni.

Czy trzeba spisywać oświadczenie sprawcy kolizji?

WAŻNE! Jeśli więc w wyniku zdarzenia drogowego, doszło do uszkodzenia pojazdów, żaden z kierowców i pasażerów nie doznał obrażeń, nie musimy wzywać Policji. 

Czy wezwać Policję na miejsce zdarzenia drogowego?

Jeśli masz wątpliwości dot. tego czy wezwanie Policji będzie konieczne na miejsce zdarzenia drogowego, odpowiedz na kilka pytań:

 1. Czy uczestnicy zdarzenia są ranni, poszkodowani? Czy są ofiary śmiertelne? Warto pamiętać, że oceniając stan zdrowia uczestników zdarzenia, należy mieć także na względzie, np. osoby które znajdowały się w jego otoczeniu, np. przechodniów. Jeśli ktokolwiek zgłasza problemy ze zdrowiem, jest ranny, poszkodowany, nie żyje, mamy obowiązek wezwać policję oraz zespół ratownictwa medycznego (karetkę). WAŻNE! Pojazdy pozostają na swoim miejscu!
 2. Czy przebieg zdania jest jasny dla wszystkich uczestników? Czy któryś z kierujących ma wątpliwości lub czuje się nagabywany przez drugą stronę do podpisania orzeczenia winy kierowcy? Jeśli sytuacja jest jasna dla wszystkich jej uczestników, nie ma problemu, spisujecie stosowne oświadczenie sprawcy kolizji, wymieniacie się danymi i jedziecie dalej. Pojazdy, nawet pomimo uszkodzeń, mogą zostać usunięte z drogi,
 3. Czy obie strony zdarzenia są świadome kto jest winny zajściu? Patrz punkt wyżej, numer 2, w przypadku wątpliwości dot. przebiegu zdarzenia lub ustalenia winnego, możesz wezwać Policję,
 4. Czy strony zdarzenia posiadają dokumenty: dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, dodatkowy, inny dokument tożsamości np. paszport, dowód osobisty, ważną polisę OC? Brak dokumentów automatycznie powoduje, że nie możemy sprawdzić danych kierującego ani pojazdu, a co za tym idzie uzyskać informacji o polisie OC. Wezwanie Policji jest więc wskazane.
 5. Czy wszyscy są trzeźwi lub nie budzą wątpliwości co do stanu trzeźwości? Czasami nie da się tego wyczuć, ale może to mieć kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania, zwłaszcza w sytuacji spornej.
 6. Czy dane pojazdu z dowodu rejestracyjnego są zgodne z danymi z polisy OC oraz, np. z numerem VIN w pojeździe? Punkt ten jest ściśle związany z punktem 4 i posiadaniem dokumentów, warto jednak podczas spisywania oświadczenia, upewnić się czy dane są zgodne.

Wezwanie Policji na miejsce zdarzenia drogowego, nie jest zabronione, ale:

 • nie jest obowiązkowe (chyba, że są ranni lub ofiary śmiertelne),
 • może trwać długo (jeśli nie ma ofiar lub rannych, zgłoszenie takie nie jest priorytetowe, a więc cierpliwie czekamy na przyjazd funkcjonariuszy),
 • może nic nie wnieść do sprawy (jeśli ta jest oczywista i stwierdzona, a wezwanie patrolu jest profilaktyczne),
 • może skończyć się mandatem.

Co do ostatniego punktu przywołam sytuację w której kierowca wyjeżdżający z parkingu (prawidłowo) zarysował pojazd zaparkowany nieprawidłowo. Wezwana na miejsce Policja ukarała mandatem kierowcę opuszczającego parking (niezachowanie należytej ostrożności) oraz kierowcę zaparkowanego pojazdu (za nieprawidłowe parkowanie). Tymczasem sprawa mogła zakończyć się jedynie spisaniem oświadczenia sprawcy kolizji, którym był kierowca opuszczający parking (łamanie przepisów przez innych kierowców nie zwalnia nas z obowiązku zachowania ostrożności).

Czy można przestawić pojazd po zdarzeniu drogowym?

Warto pamiętać, że w przypadku samego zdarzenia drogowego, przepisy nakazują wręcz usunięcie pojazdów z miejsca zdarzenia, aby nie powodowały zagrożenia lub tamowania ruchu. Pojazdy nie powinny być przemieszane, jeśli jest zabity lub ranny lub jeśli taka czynność mogłaby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku.

Kluczowym będzie tu zarówno porozumienie kierowców ale i określenie warunków w jakich doszło do zdarzenia, może bowiem się zdarzyć, że postój pojazdów na drodze będzie powodował znaczące utrudnienia w ruchu drogowym lub dodatkowe niebezpieczeństwo. Pozostawienie pojazdów na drodze, jeśli jest techniczne możliwe ich usunięcie oraz ich przemieszczenie nie ma znaczenia dla ustalenia sprawcy kierowcy, może zostać dodatkowo ukarane mandatem.

Jeśli nie ma ofiar śmiertelnych i rannych, nie ma konieczności wzywania policji lub wezwałeś policję bo są wątpliwości, wykonaj dokumentację fotograficzną.

Czy świadkowie powinni oczekiwać na przyjazd Policji?

Nie, wystarczy spisać numer telefonu. W sytuacji spornej policja sama skontaktuje się ze świadkiem zdarzenia.

Podstawa prawna: artykuł 44,  Kodeks drogowy – Prawo o ruchu drogowym