Co grozi za jazdę bez dokumentów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz poruszać się na terenie naszego kraju nie posiadając przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC. Informacje te Policja oraz inne służby kontrolujące mogą pozyskać z bazy CEPIK.

Analogicznie w przypadku kolizji drogowej, wystarczy nam numer VIN (do identyfikacji w pojeździe), numery tablic rejestracyjnych oraz dane z prawa jazdy czy dowodu osobistego sprawcy kolizji. Numer polisy OC nie jest wymagany, jeśli sprawca go nie posiada. Można go ustalić samodzielnie dysponując numerem VIN lub numerem tablic rejestracyjnych. Na podstawie systemu Internetowego.

  • Odwiedź stronę: https://www.ufg.pl/ i przejdź do zakładki Baza OC i AC.

Numer polisy OC

Na dzień tworzenia artykułu, sierpień 2019, posiadanie przy sobie prawa jazdy jest obowiązkowe. Przepis ten ma zmienić się jeszcze w 2019 roku, kiedy również posiadanie prawa jazdy będzie nieobowiązkowe.

Czy trzeba mieć przy sobie polisę OC i dowód rejestracyjny?

Brak fizycznych dokumentów w chwili kontroli nie zwalnia nas z: posiadania ważnego badania technicznego pojazdów, ważnej polisy OC, ważnego prawa jazdy oraz uprawień do prowadzenia pojazdu, którym poruszamy się.

Za brak prawa jazdy podczas kontroli zapłacimy 50 zł mandatu.