Trzecia tablica rejestracyjna – montaż bagażnika rowerowego

Trzecia tablica rejestracyjna umożliwia, m.in. montaż bagażnika rowerowego na haku pojazdu. Na haku lub  w inny sposób, który przysłania oryginalne światła i tablicę samochodu. Trzecia tablica

Od 1 stycznia 2016 roku można wnioskować w wydziale komunikacji o wydanie trzeciej, dodatkowej tablicy rejestracyjnej. To bardzo ważna zmiana (dziwne, że wprowadzona tak późno), która przede wszystkim zmienia wiele w zakresie chociażby przewozu bagażników rowerowych.

Bagażnik dachowy to nie jedyna opcja

Do tej pory przewożenie, np. wspomnianych rowerów, mogło odbywać się legalnie jedynie z pomocą bagażników dachowych. Jak dobrze jednak wiedzą to użytkownicy wszelkiego rodzaju bagażników, to nie rozwiązanie. Nie jest to ani wygodne, ani też nie wpływa dobrze na aerodynamikę pojazdu, o bocznym wietrze nawet nie wspominając.

Brak możliwości legalnego montażu bagażnika z tyłu pojazdu, np. opartego na haku, zabraniało prawo o ruchu drogowym w art. 60, ust 1 pkt 2, a sam przepis dotyczy przede wszystkim widoczności oryginalnej tablicy rejestracyjnej, jej podświetlenia, jak i widoczności świateł pojazdu.

Wydawać się mogło, że rozwiązaniem jest montaż tablicy rejestracyjnej na bagażniku. Analogicznie zakupienie bagażnika wyposażonego w dodatkowe oświetlenie, przedłużające to, fabrycznie montowane w pojeździe (coś jak światła w przyczepie). Zgodnie z prawem, tablica rejestracyjna pojazdu ma znajdować się na pojeździe w miejscu do tego wyznaczonym. Dlatego niezbędna jest trzecia tablica rejestracyjna, która zostanie użyta na bagażniku.

W praktyce, montaż bagażnika zasłaniającego światła i tablice rejestracyjne pojazdu, skutkował mandatem czyli złamaniem prawa. Analogicznie demontaż tablicy rejestracyjnej i jej zamontowanie na bagażniku, także nie był legalny. Jedyne co ratowało sytuację, to odpowiednie oświetlenie z homologacją.

Dodatkowa tablica rejestracyjna z Allegro

Użytkownicy bagażników chwytali się jednak różnych metod, aby rozwiązać ten problem, także ryzykując otrzymanie mandatu. Wśród popularnych technik było oczywiście dopasowanie bagażnika do tyłu pojazdu tak, aby trudno było zarzucić kierowcy umyślne zasłanianie tablic czy świateł, co często nie miało miejsca, gdyż wybór bagażników jest naprawdę szeroki. Drugim elementem były jednak same tablice i z odpowiedzią przyszły po prostu firmy, które wykonywały takie „blachy” na zamówienie. Oczywiście nie mówimy tu o legalnych tablicach, ani też celowym ich fałszowaniu. Po prostu kierowcy zamawiali imitacje/duplikat tablic rejestracyjnych, lepszej lub gorszej jakości.

Co na to policja? Teoretycznie dużo zależało od funkcjonariusza, który dokonywał kontroli. Większość kierowców, co można sprawdzić na forach, podczas kontroli, było po prostu pouczanych i zwykle nie było powodów do obaw. Ale zdarzało się, że tego typu praktyki były karane mandatem lub koniecznością demontażu bagażnika na miejscu, zwłaszcza, jeśli poza samym faktem problemów z tablicą rejestracyjną, pojawiało się także ryzyko, że światła pojazdu były zasłonięte.

Pod naciskiem środowisk rowerowych, rząd zmienił przepisy i tak od 1 stycznia 2016 roku można już wystąpić o wydanie trzeciej, legalnej, dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik.

Tablica rejestracyjna to nie wszystko

Trzeba jednak zwrócić uwagę na nowe przepisy, gdyż i tu nie tylko wprowadzono możliwość zamówienia trzeciej tablicy. Określono warunki jej montażu. Dlatego też aby skorzystać z trzeciej tablicy rejestracyjnej, musimy dysponować bagażnikiem rowerowym, który ma konstrukcyjnie wyznaczone miejsce do montażu tablicy. Co za tym idzie, posiada oświetlenie. Bez zmian pozostała kwestia widoczności świateł pojazdu. Jeśli takowe będą zasłonięte przez bagażnik lub znajdujące się na nim rowery, bagażnik powinien posiadać własny system świateł, powielający te z samochodu (analogicznie jak w przyczepach). Trzecia tablica rejestracyjna umożliwia legalne korzystanie z takich bagażników.

Warto o tym pamiętać, gdyż posiadanie tablic samo w sobie, nie uratuje nas przed otrzymaniem mandatu w wysokości nawet 200 zł jeśli będą one źle zamontowane, źle oświetlone lub sam bagażnik, i znajdujące się na nim rowery, zasłoni światła pojazdu.

Jak i gdzie ubiegać się o trzecią tablicę rejestracyjną?

Trzecią, dodatkową, tablicę rejestracyjną, możemy wyrobić w każdej chwili. Nie ma znaczenia tu fakt, czy samochód jest już zarejestrowany czy robimy to po raz pierwszy. W wydziale komunikacji (właściwym dla rejestrowanego pojazdu) należy złożyć wniosek o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej. Jako dokument niezbędny przy składaniu wniosku, przedstawimy dokument tożsamości, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu (jeśli zostały wydane lub jeśli pojazd jest już zarejestrowany). Urzędnik może poprosić nas także o okazanie ważnej polisy OC.

Trzecia, dodatkowa, tablica rejestracyjna przeznaczona jest jedynie dla posiadaczy samochodów osobowych. A więc o jej wydanie na ten moment nie mogą ubiegać się właściciele motocykli lub, np. pojazdów rolniczych.

Ile  kosztuje dodatkowa tablica rejestracyjna?

Cena. Trzecia tablica rejestracyjna nie jest bezpłatna. Podobnie jak jej wtórnik. Za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej zapłacimy łącznie ~54 zł

1. Opłata skarbowa:
– za ewentualne upoważnienie – 17,00 zł.
2. Opłata administracyjna:
– opłata za trzecią tablicę rejestracyjną  – 40,00 zł,
– komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł.
3. Opłata ewidencyjna:
– za wydanie zalegalizowanej trzeciej tablicy rejestracyjnej – 0,50 zł.

Czas oczekiwania na wydanie tablicy rejestracyjnej, trzeciej, wynosi zwykle kilka dni roboczych. Termin ten uzależniony jest od producenta tablic, czasu jej przygotowania, oraz urzędu który przyjmuje dyspozycję. Pamiętać należy, że trzecia tablica rejestracyjna wydawana jest przez urząd, wydział komunikacji, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu samochodowego.

Wpis do dowodu rejestracyjnego

Wraz z wydaniem trzeciej tablicy rejestracyjnej, w rubryce „Adnotacje urzędowe” zostanie wprowadzona adnotacja. Adnotacja o  treści: BAGAŻNIK lub BAGAŻNIK WTÓRNIK, co oznacza, że dla danego pojazdu została wydana trzecia tablica rejestracyjna. Warto o tym pamiętać, np. przy sprzedaży pojazdu aby przekazać trzecią tablicę rejestracyjną nowemu właścicielowi. A także spisać oświadczenie o jej braku/kradzieży/zgubieniu jeśli zajdzie konieczność.

Jeśli będziemy chcieli zrezygnować z korzystania z trzeciej tablicy rejestracyjnej informuje o tym wydział komunikacji. Ten wykreśla wpis o tablicy z dowodu rejestracyjnego, a my powinnyśmy oddać tablicę.

Trzecia tablica rejestracyjna wydawana jest jedynie dla samochodów osobowych, które posiadają już tablice rejestracyjne. Jakie? Zgodne ze wzorem określonym przez rozporządzenie, a więc tablice ze znakiem Unii Europejskiej (czyli obecnie wydawane białe tablice). Trzeciej tablicy nie otrzymamy jeśli nadal posiadamy pojazd z czarnymi „blachami”.

Możliwość uzyskania trzeciej tablicy rejestracyjnej, legalnej, powoduje także, że wszelkie próby ominięcia przepisów, a więc bazowanie nadal na duplikatach zamawianych poza urzędem, będzie tym razem traktowane jako przestępstwo.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1603)
  • Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 24 sierpnia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1602)
  • Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1966)
  • Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1601)
  • Tabela A, Lp. 157 i 158 załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1624 ze zm.)