Nowy przegląd techniczny pojazdów – zmiany 20 maja 2018

Już 20 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przeglądów technicznych pojazdów. Nowe badania techniczne samochodów.

Kiedy zmienić opony na zimowe?

Jeśli regularnie przeprowadzamy badania techniczne naszego pojazdu, największą a zarazem jedyną zmianą będzie sama cena z 98 do 126 zł.

Więcej niespodzianek czeka na kierowców, którym zdarza się zapomnieć o badaniu technicznym lub z jakiś powodów próbują go uniknąć lub ukryć wady kontrolowanego pojazdu:

  • karne badanie techniczne w kwocie 252 zł,
  • specjalistyczne stacje diagnostyczne prowadzone przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT),
  • 30 dniowy okres czasu, podczas którego można wykonać badanie techniczne po zakończeniu jego ważności,
  • nowe zasad wykonywania badania technicznego, po przekroczeniu 30 dni od zakończenia jego ważności (patrz specjalistyczne stacje diagnostyczne).

W 2019 bez prawa jazdy, karty pojazdu i naklejki na szybkie – nowe przepisy!

WAŻNE! Aktualizacja 30 marca 2018: jak podaje Rzecznik ministerstwa, Szymon Huptyś, ministerstwo wycofało się z kilku zmian ustawy, pozostawiając jedynie podwójną opłatę (jeśli wykonywane jest powyżej 30 dnia od zakończenia przeglądu) oraz sam 30 dniowy okres na wykonanie standardowego przeglądu. Przeczytaj więcej w osobnym artykule!

WAŻNE! Aktualizacja 22 maja 2018: przepisy nie obowiązują jeszcze. Będziemy informowali o zmianach. Przeczytaj więcej.

Zmiany w przepisach pojawiły się już 17 listopada 2017 roku  i obejmowały kolejność działań na stacjach diagnostycznych (najpierw opłata, potem badanie) oraz uruchomienie bazy CEP (która do dziś boryka się z wieloma problemami ale ostatecznie pozwala na większą kontrolę nad wykonywanymi badaniami).

20 maja zostaną wdrożone większe zmiany, które obejmą także kierowców a których celem jest przede wszystkim usunąć z dróg pojazdy, których stan techniczny powinien uniemożliwić poruszanie się nimi. To także pierwszy krok w kierunku mobilizacji kierowców do regularnych przeglądów i nie zwlekania z ich wykonaniem oraz co ważniejsze, nie kombinowanie celem uniknięcia, np. naprawy pojazdu czy ukrycia celowych modyfikacji, których nasze prawo nie akceptuje.

Czy nowe przepisy dot. przeglądu technicznego faktycznie są takie straszne? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, stracą na tym Ci którzy za nic mają bezpieczeństwo, zyskają na tym wszyscy, którzy wierzą, że poruszające się po drogach pojazdy są sprawne i nie zagrażają zarówno ich właścicielom jak i innym uczestnikom ruchu.    • Wzrośnie cena badania technicznego: to było do przewidzenia i podobnie jak wzrost cen polis OC, tak i tu zmiana powinna wydarzyć się już dawno temu a dotyczy przede wszystkim utrzymania stacji diagnostycznych. Możemy spodziewać się, że cena ta ulegnie jeszcze zmianie w kolejnych latach. Dziś jest to podstawowe 98 zł, po 20 maja będzie to kwota 126 zł,
    • Ustawowy termin na wykonanie badania technicznego: dziś brak przeglądu oznacza jedno, nadal można poruszać się pojazdem, a ewentualne zatrzymanie przez policję lub inne uprawnione do kontroli służby, powoduje skierowanie pojazdu na stację diagnostyczną. Pomimo, że dowód rejestracyjny jest zabierany, to po wykonaniu badania (ta sama cena) po prostu odzyskujemy dokumenty. Nie trudno zauważyć, że wiele pojazdów dawno już nie przechodziło kontroli. Od teraz kierowcy będą mieli 30 dni od zakończenia ważności ostatniego badania na to aby wykonać kolejne,  • Badanie na specjalistycznych stacjach: jeśli spóźnimy się z przeglądem ponad 30 dni, a do tego czasu policja nas nie zatrzyma, to oczywiście wykonamy takie badanie w cenie standardowej na dowolnej stacji diagnostycznej. Jeśli jednak o przegapionym terminie przypomni nam, np. policja, obligatoryjnie pojazd uznany zostanie za niezdatny do dalszego poruszania się, tracimy dowód rejestracyjny, a badanie techniczne wykonamy tylko na specjalistycznych stacjach diagnostycznych, których będzie… 1 na województwo (przynajmniej na ten moment). Warto dodać, że pojazdem nie będziemy mogli się poruszać po drodze, a więc transport będzie możliwy jedynie, np. na lawecie,
  • Karne badanie techniczne: za przyjemność skorzystania ze specjalistycznej stacji diagnostycznej zapłaci jednak nie 126 zł a 252 czyli dwu krotność ceny podstawowego przeglądu.

Auto nie przeszło przeglądu technicznego – co zrobić?

To są podstawowe zmiany jakie wejdą w życie 20 maja. Warto zauważyć, że żadna z nich nadal nie umożliwia pełnej kontroli terminu ważności przeglądu technicznego co oznacza, że wielu kierowców nadal będzie korzystało z przysłowiowego szczęścia. Spodziewajmy się jednak, że po 20 maja szybko przybędzie kontroli drogowych.

Przegląd techniczny pojazdu to nie kara, a obowiązek każdego kierowcy, który pomimo zapewnień mechanika, powinien dbać o swój pojazd i regularnie sprawdzać wszystkie jego elementy składowe. Nie tylko te, które dają o sobie znak, np. w postaci usterek.

Kiedy zmienić opony na zimowe?

WAŻNE! Aktualizacja 30 marca 2018: jak podaje Rzecznik ministerstwa, Szymon Huptyś, ministerstwo wycofało się z kilku zmian ustawy, pozostawiając jedynie podwójną opłatę (jeśli wykonywane jest powyżej 30 dnia od zakończenia przeglądu) oraz sam 30 dniowy okres na wykonanie standardowego przeglądu. Przeczytaj więcej w osobnym artykule!