Czy można jeździć prawym pasem dookoła ronda?

Rondo, tj. skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Charakterystyczny rodzaj skrzyżowania, w którym prosta droga, zamienia się w zamknięty krąg. Jednak zasady wjazdu, zjazdu i poruszania się po rondzie, niczym nie różnią się od tego, w jaki sposób na co dzień pokonujemy setki typowych skrzyżowań.

Czy można objechać rondo prawym, zewnętrznym, pasem dookoła? Tak, można. Zgodnie z przepisami prawa, a dokładnie z ich brakiem, nie ma regulacji dot. tego, którym pasem powinniśmy poruszać się po rondzie czyli po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. W osobnym artykule poruszyliśmy kwestię budowy ronda:

Warto więc zwrócić uwagę, że rondo, niezależnie od ilości pasów, jest zwykłą drogą, na której zajmujemy pas, który nam odpowiada, który jest konieczny do wykonania danego manewru. W przypadku rond, czyli skrzyżowań o ruchu okrężnym, większa ilość pasów ruchu, zwiększa przepustowość ronda oraz umożliwia swobodny przejazd nim i opuszczenie skrzyżowania w jedną z wielu dróg wyjazdowych.

Dla przypomnienia: opuszczenie ronda z zewnętrznego pasa ruchu sygnalizujemy prawym kierunkowskazem. Jeśli znajdujemy się na innym pasie, wewnętrznym czy środkowym, opuszczamy rondo stopniowo, zmieniając pas ruchu na zewnętrzny i dopiero opuszczając rondo. Jednocześnie prawidłowe sygnalizowanie zamiaru opuszczenia ronda (bezpośrednio na odcinku drogi poprzedzającym zjazd, ale nie wcześniej niż po minięciu poprzedniego zjazdu z którego nie skorzystaliśmy) umożliwi płynne włączenie się do ruchu innych uczestników ruchu, oczekujących na wjazd na rondo.

Zgodnie z obowiązującym przepisem, jedynym, który dotyczy skrzyżowań o ruchu okrężnym, rondo opuszczamy z prawego, skrajnego zewnętrznego pasa ruchu. 

W praktyce budzi to wiele problemów: kierowcy notorycznie wykorzystują zewnętrzny pas do objechania ronda twierdząc, że nie znają skrzyżowania, że inni kierowcy ich nie puszczą, że będą mieli utrudnioną drogę do opuszczenia ronda, itp.. Jest w tym wiele prawdy, ale jest to błędne koło. Jeśli nie będziemy korzystali ze wszystkich pasów dostępnych na rondzie, to faktycznie, będziemy sami sobie blokowali drogę do zjazdu i tym samym zamiast wykorzystać szerokość drogi i dostępność pasów, skończymy na prawym, zewnętrznym, w obawie przed ryzykiem… okrążenia skrzyżowania raz jeszcze.

Przepisy nie regulują tej kwestii, dlatego, że wiązało by się to ze zmianą przepisów dotyczących poruszania się po wielu innych skrzyżowaniach. Wyjątek od tej reguły stanowią ronda turbinowe i ronda o innych, wyznaczonych, pasach ruchu, na których kierowcy pasa zewnętrznego nie mogą objechać ronda z pierwszeństwem, a często muszą go ustąpić właśnie kierowcom korzystającym z innych, wewnętrznych pasów ruchu.

Dlaczego kierowcy kochają prawy pas, zewnętrzny?

Być może ze strachu, być może z lenistwa, być może odzywa się w nich wewnętrzny szeryf. O ile młody kierowca faktycznie może się bać, to pod ogromnym znakiem zapytania pozostaje to, w jaki sposób szkoły nauki jazdy przekazują wiedzę, często namawiając i wskazując jako poprawne zachowanie, poruszanie się zewnętrznym pasem.

Jest to nieprawdą! Jest to droga donikąd. Jeśli kierowca chce się czegoś nauczyć, a przede wszystkim ułatwić sobie jazdę, pracować w grupie, nie narażać się na zbędne sytuacje kolizyjne, powinien tym bardziej uciekać z zewnętrznego pasa i korzystać z całej szerokości drogi. Wg. potrzeb. Wg. tego, chce dojechać. A jeśli zajdzie konieczność, rozłożyć manewr zmiany pasa ruchu z wewnętrznego na zewnętrzny, na dłuższym odcinku drogi, nawet powinien objechać rondo raz jeszcze.

Czy można objechać rondo prawym, zewnętrznym  pasem, dookoła? Tak. Tylko po co utrudniać sobie przejazd, utrudniać go innym kierowcom i narażać się na liczne sytuacje kolizyjne. Prawo stoi po stronie kierowcy zewnętrznego pasa, tak, może objechać rondo. Tylko po co? Czy jest uzasadnione? Brak znajomości skrzyżowania? Od tego są znaki informacyjne, które sugerują, którym zjazdem należy zjechać. Jeśli więc połączymy to z ogólnymi zasadami poruszania się po skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, logika podpowiada, skoro nie zjeżdżam pierwszym zjazdem, nie mam potrzeby blokować tego pasa ruchu.