Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Co musimy wozić?

Obowiązkowe wyposażenie samochodu to: gaśnica typu ABC z homologacją oraz trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji. Ale obowiązkowe wyposażenie samochodu nie obejmuje popularnej apteczki, chociaż może ona stanowić niezbędny element wyposażenia w przypadku ratowania życia. Obowiązkowe wyposażenie auta także nie obejmuje kamizelki odblaskowej, ale prawo mówi, że obowiązkowe jest jej użycie w określonych warunkach. Dlatego apteczka i kamizelka powinny stanowić obowiązkowe wyposażenie opcjonalne.

Poniższy wpis zawiera informacje obowiązujące. Wg. informacji ogólnodostępnych, m.in. w sieci oraz na stronie ministerstwa infrastruktury na chwilę obecną nie są prowadzone ani planowane żadne zmiany w zakresie obowiązkowego wyposażenia samochodu.

Rozporządzenie ministra w sprawie wyposażenia samochodu:

Obowiązkowe wyposażenie samochodu reguluje Rozporządzeni Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.

Przepisy dot. obowiązkowego wyposażenia samochodu podlegają także pod konwencję wiedeńską, która mówi, że wyposażenie samochodu za granicą, ma być zgodne z obowiązującym wymaganym wyposażeniem  w kraju w którym samochód został zarejestrowany.

Niektóre kraje, pomimo obowiązującej konwencji wiedeńskiej, mogą wprowadzić oraz respektować własne przepisy dot.  wyposażenia pojazdu, które obowiązują także cudzoziemców przebywających na terytorium danego kraju. Przykładem jest, np. Austria, gdzie obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych spoczywa na wszystkich kierowcach. W Polsce posiadanie kamizelki nie jest obowiązkowe, ale obowiązkowe może być jej użycie w określonych warunkach.

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu  w Polsce obejmuje:

 • gaśnica typu ABC z homologacją,
 • trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji.



Wyposażenie samochodu: apteczka i kamizelka

Obowiązkowe wyposażenie samochodu nie obejmuje: Apteczka, kamizelka odblaskowa, lewarek, koło zapasowe, itp. elementy nie stanowią obowiązkowego wyposażenia samochodu, ale ich posiadanie może stanowić element niezbędny do zastosowania się do innych obowiązujących przepisów.

Jednym z takich przykładów jest apteczka pierwszej pomocy. Chociaż nie jest obowiązkowa, to. zgodnie z obowiązującymi przepisami, mamy obowiązek udzielić pierwszej pomocy innym uczestnikom ruchu (przykład). Jak nie trudno wywnioskować, w prawidłowym udzieleniu pierwszej pomocy może pomóc nam wyposażenie apteczki.

Innym przykładem jest kamizelka odblaskowa, która także nie jest obowiązkowa na wyposażeniu samochodu osobowego. Zgodnie z przepisami, poruszanie się po drodze, poza terenem zabudowanym, po zmroku wymaga użycia takiej kamizelki. Może to mieć kluczowe znaczenie, np. jeśli zdecydujemy się na pieszą wyprawę na stację benzynową lub do najbliższego warsztatu.

Brak, nieodpowiednie umieszczenie lub nieprawidłowe użycie obowiązkowego wyposażenia może skutkować otrzymaniem mandatu:

 • za brak gaśnicy, mandat w kwocie od 20 do 500 zł,
 • brak trójkąta ostrzegawczego, mandat w kwocie od 20 do 500 zł,
 • za niewystawienie trójkąta w przypadku zdarzenia drogowego, mandat w kwocie 150 zł,
 • brak kamizelki odblaskowej podczas poruszania się po zmroku, poza terenem zabudowanym, mandat do 500 zł.

Lista obowiązkowego wyposażenia auta powinna jednak zostać uzupełniona o dodatkowe pozycje. Nie stanowi to obowiązkowego wyposażenia, ale może zadecydować o naszym bezpieczeństwie, ale i rozwiązaniu podstawowych problemów jakie możemy napotkać „w trasie”.

Nieobowiązkowe wyposażenie samochodu:

Do często używanego ale nieobowiązkowego wyposażenia pojazdów, należą:

 • apteczka,
 • kamizelka odblaskowa,
 • zestaw narzędzi naprawczych i rękawiczki,
 • linka holownicza,
 • kable rozruchowe,
 • dodatkowe żarówki,
 • koło zapasowe,
 • instrukcję udzielania pierwszej pomocy,
 • wzór oświadczenia z kolizji drogowej,
 • lewarek,
 • latarka życia (latarka, nóż do pasów, młotek do szyb, czerwone światło awaryjne).

Przed wyruszeniem w drogę, zwłaszcza poza terytorium RP, warto zapoznać się z obowiązującymi w danym kraju przepisami. Dotyczy to zarówno wyposażenia pojazdów, ale także korzystania  z takich akcesoriów jak videorejestratory, komunikatory CB oraz antyradary, w tym aplikacje i urządzenia ostrzegające, np. popularne oprogramowanie Yanosik.

ŹródłoFryga Szczecin – Drogowe zamieszanie