Czy można parkować za znakiem TAXI? Strefa TAXI – oznakowanie

Jednym z częściej poruszanych problemów na forach dot. przepisów ruchu drogowego jest m.in. temat strefy postoju TAXI, który dla wielu kierowców jest nielogiczny, a co ważniejsze, wielu kierowców nie wie nawet, że jest on opisany konkretnymi przepisami. Przepisami, które same wyjaśniają, dlaczego znaki ustawione są tak a nie inaczej.

Dlaczego znak D-20 jest ustawiony na „początku” strefy postoju taxi, a nie na końcu lub za znakiem D-19?

Postój TAXI może być wyznaczony za pomocą jednego znaku D-19 lub dwóch znaków D-19 i D-20. Parkowanie pomiędzy znakami D-19 i D-20 jest zabronione. Parkowanie za znakiem D-20 jest zabronione. Jeśli znak D-20 nie występuje, parkowanie mniej jak 15 metrów przed znakiem D-19 jest zabronione.

Znak D-19, czyli charakterystyczne TAXI na niebieskim tle wyznacza postój taksówek (nie mylić z wyznaczaniem początku strefy postoju taksówek). Znak D-20 wyznacza jego koniec (koniec postoju taksówek), ale nie jest on obowiązkowy, dlatego że znak D-19 działa do 20 metrów przed miejscem jego postawienia. Skąd to wiadomo?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych: § 53

  1. Znak D-19 „postój taksówek” oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.
  2. Znak D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.

Dodatkowo zasady oznakowania miejsca przeznaczonego na postój taksówek określa pkt 5.2.19. oraz pkt 5.2.20. załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r

I tu rozporządzenie zwraca uwagę, że znak D-19 powinien być: dwustronny, umieszczony w celu wyznaczenia czy też oznaczenia początku odcinka jezdni przeznaczonego na postój taksówek, ustawiony przy krawężniku, obok miejsca, z którego odjeżdża pierwsza z oczekujących na postoju taksówek. Dalej: długość odcinka przeznaczonego do postoju taksówek powinna wynikać z obserwacji i zapotrzebowania na taksówki w danym rejonie, ale nie powinna być mniejsza od 15 m (trzy taksówki) i większa niż 50 m (dziesięć taksówek).

  • Przeczytacie o tym m.in. na stronie sejmu, gdzie można znaleźć wyczerpującą odpowiedź na zapytanie: kliknij tutaj.

Dodatkowo, aby tego było mało, w 2015 roku wyszło kolejne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

Kliknij tutaj, aby pobrać plik .PDF (Strona 14)

W tym rozporządzeniu, jego autor przede wszystkim obrazowo wskazał jak powinny być ustawione znaki, a więc kolejno znak D-20 wyznaczający koniec strefy TAXI, następnie postój i w końcu początek strefy wyznaczony znakiem D-19.

Jeśli czepiać się szczegółów to prawdą jest, że rozporządzenie, ani jedno ani drugie, nie odpowiada na pytanie: dlaczego znak D-20 ustawiany jest jako pierwszy i czemu nie można zamienić ich miejscami. Natomiast w świetle prawa, stanowi podstawę do tego, aby można było odpowiednie przepisy egzekwować. Ale wbrew pozorom układ znaków jest bardziej logiczny niż się to wydaje.

Aby zrozumieć ideę tego oznakowania, nie trzeba być geniuszem: znak D-19 wyznacza nie początek strefy postoju taxi co po prostu miejsce postoju TAXI, a w świetle rozporządzenia i logiki, miejsce odjazdu pierwszej taksówki. Jeśli więc przyrównać to do zachowania kierowców, np. przed światłami, to logicznym jest, że ruszając, kierowcy ruszają kolejno od pierwszego do ostatniego. Odjeżdża pierwszy ten, kto jest z przodu.

Znak D-19 działa więc prawidłowo, wskazując miejsce odjazdu pierwszej taksówki, co oznacza, że znak D-20 nie może być ustawiony za nim, tylko przed nim, wyznaczając miejsce końca kolejki taksówek oczekujących na postoju.

Dodatkowo, w świetle interpretacji przepisów prawa, znaki D-19 i D-20 należą do wąskiego grona wyjątków, w których faktycznie stosuje się je zamiennie niż podpowiada to intuicja. W końcu nie stawia się znaków końca autostrady na jej początku. Należy jednak pamiętać, że znak D-19 nie powstał z myślą o kierowcach co… pieszych. A dokładnie podróżnych, dla których znak D-19 stanowi informację o miejscu odjazdu taksówek. Miejscu odjazdu taksówek, niezależnie od długości całej strefy parkowania. Znak D-20 jest więc uzupełnieniem znaku i to on skierowany jest dla kierowców, których informuje o miejscu do którego parkowanie jest zabronione.

Zrozumiałym jest więc fakt, że wielu kierowców upiera się przy tym, że zakaz parkowania za znakiem D-20 jest nielogiczny, ale jednak posiada bardzo logiczne uzasadnienie, które opiera się o definicję znaku D-19.

Podsumowanie: początek strefy wyznaczony jest znakiem D-19, jej koniec D-20. Zgodnie z rozporządzeniem i poprawkami, znak D-20 występuje przed D-19. Na nic więc kłótnie z policją i SM. Znak D-19 jest znakiem kierowanym do pasażerów taksówek, a nie kierowców. Pomaga on zidentyfikować miejsce odjazdu taksówek a więc i ich kolejność.  Znak D-20 uzupełnia znak D-19 i w tej sytuacji występuje przed a nie za znakiem D-19.