Brak ważnego badania technicznego pojazdu – co grozi kierowcy?

Brak ważnego badania technicznego pojazdu (przysłowiowej pieczątki w dowodzie) w większości przypadków jest wynikiem gapiostwa kierowców, którzy przegapili termin. Dotyczy to zwłaszcza właścicieli nowych samochodów, przy których pierwszy przegląd wykonuje się dopiero po 3 latach od rejestracji pojazdu. Także właścicieli starszych samochodów, gdzie zwykle „spóźnienie” wynosi kilka dni.

Brak badania technicznego pojazdu a kontrola Policji

Co grozi właścicielowi pojazdu w  sytuacji kontroli drogowej i stwierdzenia braku ważnego badania technicznego?

Nieważne badanie techniczne nie musi być dla nas problemem, jeśli do tej pory dbaliśmy o stan pojazdu.

Jeśli nasz pojazd jest w dobrej kondycji, a Policjant uzna, że samochód jest w dobrym stanie, pojedziemy dalej. Jeśli auto NIE stwarza zagrożenia bezpieczeństwa lub środowiska, zwykle takie spotkanie kończy się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego (musi się tak skończyć) oraz wystawieniem zaświadczenia. Jest ono ważne 7 dni, umożliwia poruszanie się po drodze. Celem wydania zaświadczenia jest umożliwienie nam dojechania do stacji kontroli pojazdów i wykonania badania technicznego. Możemy napisać, że jest to zaświadczenie warunkowe, bo zależy od stanu pojazdu w chwili kontroli Policji.

Nieważne badanie techniczne będzie dla nas problemem, jeśli zaniedbaliśmy nie tylko termin badania, ale także stan pojazdu.

W sytuacji w której stan pojazdu wzbudza wątpliwość, konieczna będzie laweta. Na podstawie oceny policjanta, pojazd zostanie uznany za stwarzający zagrożenie lub niezdolny do kontynuowania jazdy, zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny. W tej sytuacji może okazać się, że nie otrzymamy zaświadczenia o możliwości poruszania się pojazdem (co unieruchomi pojazd), a nawet możemy zostać poproszeni o natychmiastowe wezwanie lawety i zabranie pojazdu. Przypominam, że bez ważnego badania technicznego oraz zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, nie mamy prawa poruszać się po drodze.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, wykonywane jest na podstawie Kodeksu drogowego – Prawo o ruchu drogowym, artykuł 132. Nieważne badanie techniczne jest powodem do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jednak od stanu pojazdu w chwili jego kontroli zależeć będzie, czy na stację kontroli pojazdów dojedziemy sami czy na lawecie.

Brak badania technicznego a wypłata odszkodowania AC lub OC

Drugą poważną konsekwencją braku ważnego przeglądu technicznego pojazdu jest wypłata odszkodowania. Jeśli pojazd sprawcy kolizji nie posiada ważnego przeglądu, ubezpieczyciel może (ale nie musi) odmówić wypłaty odszkodowania (zwykle tylko wtedy gdy będzie to miało wpływ na powstanie szkody.. Jeśli pojazd poszkodowanego nie posiada ważnego przeglądu, zwykle nie stanowi to przeszkody do wypłaty odszkodowania (z OC) chyba że stan pojazdu miał wpływ na przebieg zdarzenia.

Pojazd nie przeszedł badania technicznego, co zrobić?

Warto w tej sytuacji sprawdzić warunki umowy z ubezpieczycielem, gdyż te mogą się znacząco różnić w zależności od firmy, warunków umowy, itp..

Odbiór dowodu rejestracyjnego, w obu przypadkach, odbywa się w ten sam sposób, w wydziale komunikacji w którym dowód został wydany.

Zaświadczenie (ważne 7 dni)  ma na celu umożliwienie kierowcy przejazd do stacji diagnostycznej i wykonanie badania technicznego. Po jego pozytywnym przejściu, diagnosta wystawi nowe zaświadczenie (ważne 30 dni), z którym należy udać się do wydziału komunikacji, który wydał dowód rejestracyjny pojazdu (nie mylić z wydziałem komunikacji dla danego miejsca zamieszkania lub miejsca zatrzymania dowodu rejestracyjnego).

W wydziale komunikacji, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1260 ze zm.) wnioskujemy o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, po czym z dowodem oraz kserokopią zaświadczenia, wracamy do stacji diagnostycznej, celem uaktualnienia dowodu rejestracyjnego (wbicia pieczątki).Wydział komunikacji realizuje takie wnioski od ręki, warunkiem jest dostarczenie kompletu niezbędnych dokumentów oraz stawienie się właściciela lub współwłaściciela pojazdu. Do wniosku załączamy:

  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, które potwierdza usunięcie przyczyn zatrzymania;
  • pokwitowanie z Policji za zatrzymany dowód rejestracyjny;
  • karta pojazdu – w przypadku zatrzymania za brak wpisu (np. hak, taxi, gaz, L, vat);
  • aktualne ubezpieczenie OC;
  • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
  • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS – może być wydruk ze strony internetowej.

WAŻNE: Podczas kontroli drogowej podczas której dowód rejestracyjny został zatrzymany, wg. zapisów prawa, nie ma podstaw do tego, aby kierowca otrzymał mandat karny. Wiele źródeł podaje, że mandat taki, może być wystawiony powołując się na art 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym (brak dokumentów uprawniających do poruszania się pojazdem lub dokumentów pojazdu) lub na podstawie art 94 (który mówi o poruszaniu się pojazdami niedopuszczonymi do ruchu). Brak ważnego przeglądu, potwierdzony, np. brakiem „pieczątki” nie klasyfikuje się pod żadne z w/w wykroczeń. Sytuacją sporną, może być sytuacja w której auto stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub środowiska oraz sytuacje w których pojazd uczestniczy w kolizji drogowej. Jak w każdej sytuacji tak i tu, przysługuje nam prawo odmowy przyjęcia mandatu i skierowanie sprawy do sądu.