Brak ważnego badania technicznego pojazdu – co grozi kierowcy?

Brak ważnego badania technicznego pojazdu (przysłowiowej pieczątki w dowodzie) w większości przypadków jest wynikiem gapiostwa kierowców, którzy przegapili termin. Dotyczy to zwłaszcza właścicieli nowych samochodów, przy których pierwszy przegląd wykonuje się dopiero po 3 latach od rejestracji pojazdu, ale także właścicieli starszych samochodów, gdzie zwykle „spóźnienie” wynosi kilka dni.

Co grozi właścicielowi pojazdu w  sytuacji kontroli drogowej i stwierdzenia braku ważnego badania technicznego?

Jeśli nasz pojazd jest w dobrej kondycji, a policjant je sprawdzający nie uzna, że auto stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub środowiska, zwykle takie spotkanie kończy się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz wystawieniem zaświadczenia, ważnego 7 dni, umożliwiającego poruszanie się po drodze. Jednym słowem, policjant skieruje nas na badanie techniczne.

W sytuacji w której stan pojazdu, na podstawie oceny policjanta, zostanie uznany za stwarzający zagrożenie lub niezdolny do kontynuowania jazdy, analogicznie zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny. W tej sytuacji może okazać się, że nie otrzymamy zaświadczenia o możliwości poruszania się pojazdem (co unieruchomi pojazd), a nawet możemy zostać poproszeni o natychmiastowe wezwanie lawety i zabranie pojazdu.  • Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, wykonywane jest na podstawie Kodeksu drogowego – Prawo o ruchu drogowym, artykuł 132.

Drugą poważną konsekwencją braku ważnego przeglądu technicznego pojazdu jest wypłata odszkodowania. Jeśli pojazd sprawcy kolizji nie posiada ważnego przeglądu, ubezpieczyciel może (ale nie musi) odmówić wypłaty odszkodowania (zwykle tylko wtedy gdy będzie to miało wpływ na powstanie szkody.. Jeśli pojazd poszkodowanego nie posiada ważnego przeglądu, zwykle nie stanowi to przeszkody do wypłaty odszkodowania (z OC) chyba że stan pojazdu miał wpływ na przebieg zdarzenia.

Auto nie przeszło przeglądu technicznego – co zrobić?

Warto w tej sytuacji sprawdzić warunki umowy z ubezpieczycielem, gdyż te mogą się znacząco różnić w zależności od firmy, warunków umowy, itp..

Odbiór dowodu rejestracyjnego, w obu przypadkach, odbywa się w ten sam sposób, w wydziale komunikacji w którym dowód został wydany.

Zaświadczenie (ważne 7 dni)  ma na celu umożliwienie kierowcy przejazd do stacji diagnostycznej i wykonanie badania technicznego. Po jego pozytywnym przejściu, diagnosta wystawi nowe zaświadczenie (ważne 30 dni), z którym należy udać się do wydziału komunikacji, który wydał dowód rejestracyjny pojazdu (nie mylić z wydziałem komunikacji dla danego miejsca zamieszkania lub miejsca zatrzymania dowodu rejestracyjnego).

W wydziale komunikacji, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1260 ze zm.) wnioskujemy o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, po czym z dowodem oraz kserokopią zaświadczenia, wracamy do stacji diagnostycznej, celem uaktualnienia dowodu rejestracyjnego (wbicia pieczątki).Wydział komunikacji realizuje takie wnioski od ręki, warunkiem jest dostarczenie kompletu niezbędnych dokumentów oraz stawienie się właściciela lub współwłaściciela pojazdu. Do wniosku załączamy:

  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, które potwierdza usunięcie przyczyn zatrzymania;
  • pokwitowanie z Policji za zatrzymany dowód rejestracyjny;
  • karta pojazdu – w przypadku zatrzymania za brak wpisu (np. hak, taxi, gaz, L, vat);
  • aktualne ubezpieczenie OC;
  • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
  • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS – może być wydruk ze strony internetowej.

WAŻNE: Podczas kontroli drogowej podczas której dowód rejestracyjny został zatrzymany, wg. zapisów prawa, nie ma podstaw do tego, aby kierowca otrzymał mandat karny. Wiele źródeł podaje, że mandat taki, może być wystawiony powołując się na art 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym (brak dokumentów uprawniających do poruszania się pojazdem lub dokumentów pojazdu) lub na podstawie art 94 (który mówi o poruszaniu się pojazdami niedopuszczonymi do ruchu). Brak ważnego przeglądu, potwierdzony, np. brakiem „pieczątki” nie klasyfikuje się pod żadne z w/w wykroczeń. Sytuacją sporną, może być sytuacja w której auto stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub środowiska oraz sytuacje w których pojazd uczestniczy w kolizji drogowej. Jak w każdej sytuacji tak i tu, przysługuje nam prawo odmowy przyjęcia mandatu i skierowanie sprawy do sądu.