Auto nie przeszło przeglądu technicznego – co zrobić?

Odpowiedź: przede wszystkim zachować spokój i skonsultować się z diagnostą wykonującym badanie. Na koniec badania otrzymasz raport z jego wykonania, który będzie także zawierał informacje o przyczynie odrzucenia przeglądu. Diagnosta nie podbije dowodu rejestracyjnego, ale wystawi zaświadczenie ważne przez 14 dni, które umożliwi poruszanie się autem w celu usunięcia usterek. I tak naprawdę mamy 14 dni na to aby naprawić usterki i ponownie wrócić na stację diagnostyczną. Co ważne, o czym wielu kierowców zapomina, podczas kolejnego badanie nie płacimy za cały przegląd od nowa, a jedynie za badanie cząstkowe tych elementów, przy których stwierdzono usterki.

Przeczytaj więcej o obowiązującym cenniku przeglądu pojazdów oraz badań cząstkowych.

Zgodnie z nowymi zasadami, które weszły w życie 13 listopada 2017, za przegląd techniczny pojazdu zapłacimy nie po wykonaniu badania, a jeszcze przed jego rozpoczęciem. Zmiana na, w kontekście przebiegu badania technicznego, nie ma żadnego znaczenia dla właściciela pojazdu. Rozwiązanie to ma na celu zapobiec sytuacji, w których nieuczciwi kierowcy lub diagności, przerywali badanie techniczne, np. z powodu zbyt wielu usterek i kierowali pojazd do innego diagnosty lub warsztatu, bez ponoszenia konsekwencji tego.

Warto pamiętać także, że za ponowne badanie techniczne (np. 98 zł) nie zapłacimy, a jedynie zapłacimy za badania cząstkowe, jeśli drugi przegląd wykonamy na tej samej stacji diagnostycznej.

Więcej o zmianach jakie zaszły w temacie badań technicznych pojazdów z 13 listopada 2017 przeczytacie w osobnym wpisie: tutaj.Badanie techniczne – informacje podstawowe

Badanie techniczne zaczynamy od jego opłacenia, następnie diagnosta weryfikuje dokumenty i oznakowania pojazdu (w tym numer VIN) po czym przechodzi do części technicznej, która składa się z kilku badań cząstkowych, m.in. obejmujących sprawdzenie wyposażenia, hamulców, zawieszenia, wycieków, stanu podwozia, oświetlenia oraz zanieczyszczeń.

Diagnosta musi prawidłowo określić stan pojazdu, ocenić skalę i rangę stwierdzonych usterek i zaklasyfikować je wg. 3 rodzajów:

  • usterki drobne – usterki niemające znaczącego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska;
  • usterki istotne – usterki które mogą mieć wpływ na  bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska;
  • usterki stwarzające zagrożenie – usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym.

Pojazd nie przeszedł przeglądu – co dalej?

Kluczowym elementem wykonywanego badania jest uniknięcie identyfikacji usterek istotnych i stwarzających zagrożenie. Takie usterki automatycznie uniemożliwiają pozytywne zakończenie badania technicznego i kończą się wystawieniem zaświadczenia na 14 dni. W przypadku usterek drobnych, nie mają one większego wpływu na wynik badania technicznego, chociaż nadal podlegają ocenie diagnosty. Zwykle są one wyszczególnione w podsumowaniu raportu.

Kiedy zmienić opony na zimowe?

Zakładając, że pojazd nie przejdzie przeglądu technicznego, nadal możemy się nim poruszać po drodze. Mamy 14 dni (z otrzymanym zaświadczeniem) na to aby usunąć usterki i wrócić na stację diagnostyczną.

Jeśli przekroczymy termin 14 dni lub skorzystamy z usług innej stacji diagnostycznej, będzie to adekwatne z rozpoczęciem całego badania od nowa.

Po usunięciu usterek, wracamy na stację diagnostyczną i na podstawie raportu (stwierdzone usterki od 13 listopada 2017 są wpisywane do bazy CEP i są ogólnodostępne dla wszystkich diagnostów) wykonywane są badania cząstkowe, które w przypadku pozytywnego wyniku, upoważniają diagnostę do zakończenia badania i wbicia pieczątki.Informacje dodatkowe

Warto pamiętać, że otrzymane na 14 dni zaświadczenie zezwala na poruszanie się pojazdem także w sytuacji, w której faktyczna data ważności przeglądu (z dowodu rejestracyjnego) została przekroczona. Warto więc, nawet będąc świadomym pewnych usterek, udać się na stację diagnostyczną, zidentyfikować je, a następnie zyskać kilka dodatkowych dni, np. na przemieszenie pojazdu i przede wszystkim usunięcie usterek.

Powłoka ceramiczna czy folia ochronna?

W sytuacji w której policja zatrzyma nas do kontroli i stwierdzi brak ważnego przeglądu technicznego, ale auto nie wskazuje na stan nienadający się do użytku, zwykle kończy się to zabraniem dowodu rejestracyjnego i skierowaniem pojazdu na badanie techniczne (dodatkowe zaświadczenie o możliwości poruszania się pojazdem w określonym czasie). W nielicznych sytuacjach policja nakazuje wezwać lawetę lub unieruchamia pojazd.

Wydane przez diagnostę zaświadczenie (14 dni ważności) upoważnia do poruszania się pojazdem, nawet jeśli data końca ważności przeglądu technicznego minęła, np. przegląd powinniśmy wykonać do 1 grudnia 2017, 30 listopada jedziemy na stację, nie przechodzimy badania, diagnosta wystawia nam zaświadczenie, do 14 grudnia mamy czas na ponowne wykonanie badania. Do tego czasu nadal możemy poruszać się pojazdem, bez żadnych konsekwencji.